Bibliotek

Publicerade böcker, artiklar, poddavsnitt jag medverkat i osv.

Copicismen Vita pillret

Krig ska vara kul Nationalisten 210506

Gamle gubben Oden Nationalisten 210409

Nordbol cummer i VP Vita pillret

Åsa Nietzscheanska arketyper Vita pillret

Om smuts och renhet Nationalísten 210315

Bland snönegrer och schamaner På gamla och nya stigar 210302

En ny vikingatid Nationalisten 210228

Antikens statyer Motpol 210208

Politisk drip Motpol 210110

Tacitus Germania Vita pillret 210107

Myten om återvandring Motpol 201230

Intervju Nya Tider 201227

Serien Sigmund Arktos 200825